להת_חברשאני הנני, נוכחת...מחוברת למקור הוויתי
אין דבר שאני לא
אין דבר שאני כן
אני כל ההתחלות
באין הסיומים
כל אחת ואחד
יש בי הרבה פנים
הייתי ואהייה
תקרא לי והנני
תבקש וינתן
תקשיב ויתקבל
האחד הוא הכל 
והכול הוא האחד
אתה הוא אני
אני אתה
ועכשיו
הנני!
הינך?

אין תגובות:

פרסום תגובה