~בריאה מרחב רוחני-מעשי-אמוני (אמונה, אימון, אמן) להיזכרות ולמידה, ריפוי, השראה והתרחבות, הרמוניה רוח-תודעה-גוף, בדגש על חוויה ישירה.~

מ_די_טציה

היא קיימת אלפי שנים, היא יכולה להיתפס ולהיות, אימון שריר התודעה, כלי ודרך לפתח כישורי תודעה וחיים. להרגיע ולהבריא, לעורר חמלה ופתיחות, הבנה והפנמה, חיבור וראיה.

זה לא הסבר אטימולוגי, מדעי או היסטורי למקורות המדיטציה. 

זה כן על מדיטציה שמעבר למילה, החוויה שבמדיטציה, החוויה שלראות את המחשבה, ההרגל, השינה, ההתניה, המניפולציה, העשיה, התגובה... המבוססות על אותם הרגלים, מחשבות, תגובות, שהן אולי אפילו לא שלנו!? מאלה שירשנו ובלי לשים לב אימצנו והן לא תמיד מטיבות עימנו.

מדיטציה זה לראות את הגברת(תודעה) ברגע החלפת האדרת..ובעיקר בזמן ערומה, ואולי זה בכלל רחוב מלא באנשי אשליות, שמיים בהירים שלפרקים מתמלאים עננים, לבנים, אפורים, קטנים גדולים, באים הולכים.

מדיטציה היא מעבר למה שקורה היא, שהצופה מתבונן במתבונן....! 

הנשגב שמדיטציה היא, בתודעה שקטה, יציבה, נינוחה, שמאפשרת, ל רגע! גדול להתקיים, נוכחות קשובה מתעוררת, ערה, הווה מוחלט כל כך שאז גם ההוא וההיא שאנחנו חושבים את עצמנו (לפחות חושבים שאנחנו..)נעלמים! ויש רגע של עכשיו טהור, שהאני נעלם והאלוהי נגלה. 

מדיטציה, זה לאפשר לכלי שהננו להתרחב, לאני להתפוגג, לאמן עצמנו אל מעבר... מעבר למחשבה, למילים, לרעיון, לצורה, לידע, להשתוקקות. לתת לאימון הזה אמון עד שהוא יסדוק מבפנים החוצה יקרא להוויתנו להיות, האור והפלא שהננו, שהנני, שהנך.

להיות.

אין תגובות:

פרסום תגובה